Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

Developing Students’ Strategies for Problem Solving

Developing Students’ Strategies for Problem Solving: Sheila Evans & Malcolm Swan - Developing Students’ Strategies for Problem Solving (Educational Designer is the journal of the International Society for Design and Development in Education)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου