Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Three-dimensional mathematical model for deformation of human fasciae in manual therapy. - PubMed - NCBI

Three-dimensional mathematical model for deformation of human fasciae in manual therapy. - PubMed - NCBI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου