Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ GNU/Linux - iGNU/Linux

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ GNU/Linux - iGNU/LinuxΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ GNU/Linux


 Το TestDisk είναι ένα ισχυρό λογισμικό ανάκτησης
δεδομένων που είχε αρχικά σχεδιαστεί για να ανακτήσει τα χαμένα
χωρίσματα ή και να κάνει τους
μη εκκίνησιμους δίσκους
bootable πάλι, όταν αυτά τα συμπτώματα προκαλούνται από ελαττωματικό
λογισμικό, ιούς ή ανθρώπινο λάθος (όπως η τυχαία διαγραφή διαμερίσματος
σας).
1. Εγκατάσταση teskdisk

# apt-get install teskdisk
ή άμα δεν υπάρχει σαν αποθετήριο μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ 2.  Το TestDisk μπορεί να εκτελεστεί με την παρακάτω εντολή

# testdisk /list
 server1:~# testdisk /list

TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006

Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>

http://www.cgsecurity.org

Please wait...

Disk /dev/sda - 32 GB / 29 GiB - CHS 3916 255 63, sector size=512Disk /dev/sda - 32 GB / 29 GiB - CHS 3916 255 63

     Partition                  Start        End    Size in sectors

 1 * Linux                    0   1  1  3869 254 63   62171487

 2 E extended              3870   0  1  3915 254 63     738990

 5 L Linux Swap            3870   1  1  3915 254 63     738927


Τώρα ας υποθέσουμε ότι έχουμε χάσει τον πίνακα
διαμερισμάτων μας και θέλουμε να το επαναφέρουμε. Για να χρησιμοποιήσετε
TestDisk, απλά τρέξτε


# testdisk
TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006

Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>

http://www.cgsecurity.org

TestDisk is a data recovery designed to help recover lost partitions

and/or make non-booting disks bootable again when these symptoms

are caused by faulty software, certain types of viruses or human error.

It can also be used to repair some filesystem errors.Information gathered during TestDisk use can be recorded for later

review. If you choose to create the text file, testdisk.log , it

will contain TestDisk options, technical information and various

outputs; including any folder/file names TestDisk was used to find and

list onscreen.Use arrow keys to select, then press Enter key:

[ Create ]  Create a new log file

[ Append ]  Append information to log file

[ No Log ]  Don't record anything
<-- Create
TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006

Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>

http://www.cgsecurity.org  TestDisk is free software, and

comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.Select a media (use Arrow keys, then press Enter):

Disk /dev/sda - 32 GB / 29 GiB [Proceed ]  [  Quit  ]
 Note: Disk capacity must be correctly detected for a successful recovery.

If a disk listed above has incorrect size, check HD jumper settings, BIOS

detection, and install the latest OS patches and disk drivers.


<-- Proceed
TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006

Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>

http://www.cgsecurity.org

Disk /dev/sda - 32 GB / 29 GiBPlease select the partition table type, press Enter when done.

[Intel  ]  Intel/PC partition

[Mac    ]  Apple partition map

[None   ]  Non partioned media

[Sun    ]  Sun Solaris partition

[XBox   ]  XBox partition

[Return ]  Return to disk selection

Note: Do NOT select 'None' for media with only a single partition. It's very

rare for a drive to be 'Non-partitioned'.
<-- Intel
TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006

Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>

http://www.cgsecurity.org

Disk /dev/sda - 32 GB / 29 GiB - CHS 3916 255 63[ Analyse  ]  Analyse current partition structure and search for lost partitions

[ Advanced ]  Filesystem Utils

[ Geometry ]  Change disk geometry

[ Options  ]  Modify options

[ MBR Code ]  Write TestDisk MBR code to first sector

[ Delete   ]  Delete all data in the partition table

[ Quit     ]  Return to disk selection

Note: Correct disk geometry is required for a successful recovery. 'Analyse'

process may give some warnings if it thinks the logical geometry is mismatched.
<-- Analyse
TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006

Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>

http://www.cgsecurity.orgDisk /dev/sda - 32 GB / 29 GiB - CHS 3916 255 63

Current partition structure:

     Partition                  Start        End    Size in sectors

No partition is bootable*=Primary bootable  P=Primary  L=Logical  E=Extended  D=Deleted[Proceed ]

                            Try to locate partition
 <-- Proceed


 Στην επόμενη οθόνη το TestDisk θα σας δείξει τις κατατμήσεις που έχει βρεί:


 TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006

Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>

http://www.cgsecurity.orgDisk /dev/sda - 32 GB / 29 GiB - CHS 3916 255 63

     Partition               Start        End    Size in sectors

* Linux                    0   1  1  3869 254 63   62171487

L Linux Swap            3870   1  1  3915 254 63     738927Structure: Ok.  Use Up/Down Arrow keys to select partition.

Use Left/Right Arrow keys to CHANGE partition characteristics:

*=Primary bootable  P=Primary  L=Logical  E=Extended  D=Deleted

Keys A: add partition, L: load backup, T: change type, P: list files,

     Enter: to continue

EXT3 Large file Sparse superblock Recover, 31 GB / 29 GiB
 <-- ENTER


Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε Write για να γράψει νέο
πίνακα κατατμήσεων (υπολογίζεται από το TestDisk οι κατατμήσεις που έχει
μόλις βρεί) στο σκληρό δίσκο:


TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006

Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>

http://www.cgsecurity.orgDisk /dev/sda - 32 GB / 29 GiB - CHS 3916 255 63     Partition                  Start        End    Size in sectors

 1 * Linux                    0   1  1  3869 254 63   62171487

 2 E extended LBA          3870   0  1  3915 254 63     738990

 5 L Linux Swap            3870   1  1  3915 254 63     738927[  Quit  ]  [Search! ]  [ Write  ]

                       Write partition structure to disk
<-- Write


 επιβεβαιώνουμε πατώντας το Υ


TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006

Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>

http://www.cgsecurity.orgWrite partition table, confirm ? (Y/N)
<-- Y


 Το testDisk σας λέει ότι θα πρέπει να επανεκκινήσετε ώστε οι αλλαγές να τεθούν σε ισχύ:


TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006

Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>

http://www.cgsecurity.org

You will have to reboot for the change to take effect.

[Ok]
<-- Ok


και επιλέγουμε το Quit στην επόμενη περίοδο


TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006

Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>

http://www.cgsecurity.org

Disk /dev/sda - 32 GB / 29 GiB - CHS 3916 255 63[ Analyse  ]  Analyse current partition structure and search for lost partitions

[ Advanced ]  Filesystem Utils

[ Geometry ]  Change disk geometry

[ Options  ]  Modify options

[ MBR Code ]  Write TestDisk MBR code to first sector

[ Delete   ]  Delete all data in the partition table

[ Quit     ]  Return to disk selection

Note: Correct disk geometry is required for a successful recovery. 'Analyse'

process may give some warnings if it thinks the logical geometry is mismatched.
<-- Quit
TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006

Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>

http://www.cgsecurity.org  TestDisk is free software, and

comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.Select a media (use Arrow keys, then press Enter):

Disk /dev/sda - 32 GB / 29 GiB[Proceed ]  [  Quit  ]Note: Disk capacity must be correctly detected for a successful recovery.

If a disk listed above has incorrect size, check HD jumper settings, BIOS

detection, and install the latest OS patches and disk drivers.                                  Quit program
<-- Quit


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου